ГРАДИНАР - всичко за градината
21 ноември 2017 г.
АКТУАЛНО
 
/01.06.2017 г./ Преглеждания 646 | Коментари 0
Растителна защита
Календар за месец юни – зеленчуци
 
През месец юни зеленчуковите култури, отглеждани в оранжерии са вече към края на вегетацията си. През този месец в многобройните домашни малки градини и в по-големите площи на полето, основните зеленчукови култури са вече засадени и някои от тях са доста напреднали в развитието си. Наред с грижите за осигуряване на добър режим на отглеждане на растенията от много голямо значение са и мерките за тяхното опазване от болести и неприятели.
При доматите съществува опасност от ранна поява на картофена мана, особено, ако те са засадени в близост с картофи, при които таза болест се появява по-рано и се развива силно.
При необходимост от третиране прилагайте следните разрешени за употреба препарати срещу картофената мана по доматите: акробат Р – 250 г/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 20 дни), акробат плюс ВГ – 200 г/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 28 дни), валбон – 180-200 г/дка с работен разтвор 25-100 л/дка (карантинен срок 7 дни за домати на полето), верита ВГ – 150 г/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 7 дни), винкер ВГ – 200 г/дка (карантинен срок 7 дни), виностар – 180 г/дка (карантинен срок за полско производство 7 дни), витене трипло Р – 400-450 г/дка с работен разтвор 60-80 л/дка. Максимално 4 третирания с интревал от 10 дни (карантинен срок 20 дни), икуейшън ПРО – 40 г/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 3 дни), купертин М – 400 г/дка (карантинен срок 14 дни), купроксат ФЛО – 300 мл/дка (карантинен срок 14 дни), лието – 40-45 г/дка с работен разтвор 50-80 л/дка. Максимално 5 броя пръскания през 10 дни при фенофази „първо съцветие”, „изправена пъпка” до „пълна зрялост”. Карантинен срок 3 дни. Манкоцеб 80ВП – 250 г/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 20 дни), манфил 75ВГ – 210 г/дка (карантинен срок 3 дни), меден оксихлорид 50ВП – 250 г/дка (карантинен срок 14 дни), мелоди компакт 49ВГ – 185 г/дка с работен разтвор 60-100 л/дка. Максимално 4 приложения с интервал 10-14 дни (карантинен срок 20 дни за полето и 7 дни в оранжерии), пенкоцеб 80ВГ – 200 г/дка (карантинен срок 3 дни), проксанил СК – 250 мл/дка с работен разтвор 60-100 л/дка. Максимално 3 пръскания през 7-10 дни. Първото третиране при благоприятни условия за заразяване, най-късно при поява на първите признаци (карантинен срок 3 дни), ревус 250СК – 50 мл/дка (карантинен срок 3 дни). Препаратите акробат плюс ВГ, витене трипло Р, купертин М, пенкоцеб 80ВГ са одобрени и за кафявите листни петна (алтарнариоза) по доматите. За тази болест е одобрен и препаратът ортива ТОП СК – 100 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка (карантинен срок 7 дни).
Картофената мана и кафявите листни петна са опасни и за патладжана. При поява използвайте същите препарати и дози, както при доматите.
През този месец, опасна болест за доматите за ранно полско производство е сивото (ботритисно) гниене. Разрешени за употреба за тази болест са: ребют ВГ – 150-200 г/дка с работен разтвор 80-120 л/дка. Максималнен брой приложения през вегетационния период 3 през 15 дни, като първото третиране е след цъфтежа (карантинен срок 3 дни), арвак 50ВГ – 100-150 г/дка (карантинен срок 3 дни), пролектус 50ВГ – 80-120 г/дка с работен разтвор 60-100 л/дка (карантинен срок 1 ден).
През месец юни при краставиците и тиквичките засадени на открито, съществува опасност от появата на опасна болест мана по тиквовите култури (кубинска мана). Заразата идва от полиетиленовите оранжерии, в които рано напролет се създават условия за развитие на болестта. При откриване на първите заразени растения третирайте със следните препарати: алиет флаш – 300 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 4 дни), верита ВГ – 150 г/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 7 дни), галбен 8М65ВП – 250 г/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 15 дни), икуейшън ПРО – 40 г/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 7 дни), манкоцеб 80ВП – 250 г/дка (карантинен срок 20 дни), бордо микс 20ВП – 375-500 г/дка с работен разтвор 40-100 л/дка (карантинен срок 3 дни). Разрешен за минимална употреба. При пръскането да се засегне добре и долната страна на листата. При поява на брашнеста мана по краставиците и тиквичките прилагайте следните разрешени препарати: байфидан 250ЕК – 20 мл/дка (карантинен срок 7 дни), вивандо – 20 мл/дка (карантинен срок 30 дни), домарк 10ЕК – 50 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка (карантинен срок 7 дни), колис СК – 50 мл/дка (карантинен срок 7 дни), ортива ТОП СК – 100 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка. Максимален брой пръскания през вегетацията 1 брой. Карантинен срок 3 дни. Систан екозом ЕВ – 65-165 мл/дка (карантинен срок 3 дни), флинт макс 75ВГ – 20 г/дка (карантинен срок 3 дни), цидели ТОП – 100 мл/дка (карантинен срок 3 дни).
Пипер
За брашнеста мана по пипера са разрешени за употреба: ортива ТОП СК – 100 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка (карантинен срок 7 дни). Максимално 1 пръскане. Цидели ТОП – 100 мл/дка (карантинен срок 3 дни), вивандо – 30 мл/дка (карантинен срок 3 дни), систан екозом ЕВ – 65-165 мл/дка (карантинен срок 3 дни).
Лук за глави
Мана по лука. При поява на болестта прилагайте: акробат плюс ВГ – 200 г/дка (карантинен срок 14 дни), верита ВГ – 150 г/дка (карантинен срок 14 дни), мелоди компакт 49ВГ – 185 г/дка с работен разтвор 60-100 л/дка. Максимален брой третирания 4 броя с интервал 7-14 дни (карантинен срок 7 дни), пенкоцеб 80ВГ – 200-250 г/дка (карантинен срок 28 дни).

Неприятели
През месец юни оранжерийната белокрилка излита от оранжериите и се заселва по свои гостоприемници на открито. През този месец обаче нейното разпространение е много разпръснато, плътността ниска и обикновено пръскания не се провеждат. По това време белокрилката може да е по-опасна в домашните градини, намиращи се близо до оранжерии. При необходимост от пръскане използвайте следните препарати: адмирал 10ЕК – 50 мл/дка (карантинен срок 3 дни), актара 25ВГ – 30 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 3 дни), Би-58 – 100 л/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 21 дни), вазтак нов 100ЕК – 30 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок за домати, краставици, фасул 7 дни, за пипер 14 дни), дека ЕК – 50 мл/дка (карантинен срок 3 дни), децис 2,5ЕК – 50 мл/дка (карантинен срок 3 дни на полето, 7 дни в оранжерии), децис 100ЕК – 10,5-17,5 мл/дка (карантинен срок 3 дни, за фасул 7 дни), ефория 045ЗК – 125 мл/дка (карантинен срок 3 дни), конфидор енерджи – 80 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 3 дни), карате експрес ВГ – 28-60 г/дка (карантинен срок 7 дни), ланат 25ВП – 80-100 г/дка (карантинен срок 7 дни, за фасул 10 дни), моспилан 20СГ – 35-40 г/дка (карантинен срок за домати, пипер, патладжан на открито 7 дни, в оранжерии 3 дни, за марули 7 дни), нексид 015КС – 40 мл/дка (карантинен срок 7 дни), фюри 10ЕК – 20 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка(карантинен срок 21 дни).
През месец юни доматеният миниращ молец е също на открито. При откриване на нападнати растения третирайте със следните препарати: авант 150ЕК – 25 мл/дка (карантинен срок 3 дни), алтакор ВГ – 8-12 г/дка (карантинен срок 1 ден), амплиго 150ЗК – 40 мл/дка (карантинен срок 3 дни), афърм 150СГ – 150 г/дка (карантинен срок 3 дни), валиам тарго 063СК – 75 мл (карантинен срок 3 дни), децис 2,5ЕК – 50 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка – за минимална употреба (карантинен срок 3 дни на полето, 7 дни в оранжерии), конфидор енреджи ОД – 80 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 3 дни) – минимална употреба. Ланат 20СЛ – 125 мл/дка (карантинен срок 7 дни), моспилан 20СП – 20 г/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 3 дни), синейс 480СК – 10-25 мл/дка (20-25 мл от препарата в 100 литра вода, с работен разтвор 50-100 л/дка. Карантинен срок 3 дни. Алверде 240СК – 100 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 3 дни).
Нощенки
За различните видове нощенки, които се срещат у нас по зеленчуковите култури са разрешени следните препарати: авант 150ЕК – 17 мл/дка за бяла зелева пеперуда, зелева нощенка по зеле, карфиол, броколи и брюкселско зеле, 25 мл/дка при домати, пипер и патладжан (карантинен срок 3 дни), алтакор ВГ – 8-12 г/дка при домати, патладжан, краставици, тиквички, марули, салати, спанак, 10-12 г/дка при моркови и репички (карантинен срок 3 дни, за моркови и репички 21 дни), амплиго 150ЗК – 40 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок за домати 3 дни, за марули и салати 14 дни), афърм 095СГ – 150 г/дка за памукова нощенка по домати (карантинен срок 3 дни) Максимален брой пръскания 3. Вазатк нов 100ЕК – 12,5 мл/дка за зелева нощенка по захарно цвекло (карантинен срок 24 дни), дека ЕК – 30 мл/дка (карантинен срок 3 дни), децис 2,5ЕК – 50-70 мл/дка при зелева нощенка по зеле (карантинен срок 7 дни). Дурсбан 4ЕК – 200 мл/дка с работен разтвор 50 л/дка срещу зимната нощенка и зелевата нощенка при главесто зеле (карантинен срок 21 дни), ефория 045ЗК – 125 мл/дка за домати в оранжерии и на открито (карантинен срок 3 дни), карате експрес ВГ – 40-50 г/дка с работен разтвор 80 л/дка срещу надземни нощенки (карантинен срок 7 дни), ланат 20СЛ – 125 мл/дка срещу памукова нощенка (карантинен срок за домати, патладжан, красатвици, тиквички 7 дни, зелен фасул 10 дни, пипер, маруля, спанак 21 дни), магеос – 7 г/дка с работен разтвор 20-40 л/дка при червено цвекло срещу гризещи нощенки по листата. Максимално третиране 2 пъти през вегетационния период с интервал 7-10 дни. Карантинен срок 21 дни. Малтоато – 40-60 г/дка с работен разтвор 80-120 л/дка при домати полско и оранжерийно производство срещу гамозначната нощенка и памуковата нощенка (карантинен срок 3 дни). Максималнен брой третирания 2 през 15 дни. Нуреле Д – 80 мл/дка при червено и кръмно цвекло и ряпа срещу зелева нощенка (карантинен срок 60 дни). При доза 80 мл/дка с работен разтвор 20-100 л/дка препаратът е одобрен срещу зелевата нощенка при главесто зеле (карантинен срок 21 дни) и при домати и патладжани срещу памуковата нощенка (карантинен срок 5 дни), протеус 0-ТЕК – 50-60 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка при домати и патладжан срещу нощенки (карантинен срок 3 дни), ранер 240СК – 40 мл/дка при зеле срещу зелева нощенка (карантинен срок 14 дни), синейс 480СК – 12,5-30 мл/дка при домати на открито и в оранжерии срещу нощенки (20-25 мл от препарата в 100 л вода с работен разтвор 50-100 л/дка ). Карантинен срок 3 дни. Суперсект екстра – 25 мл/дка (карантинен срок 7 дни), фюри 10ЕК – 10 мл/дка при зелева нощенка по зеле (карантинен срок 21 дни), цитрин макс – 10 мл/дка при домати срещу памукова нощенка, зелева нощенка, гамозначна нощенка и зимен сив червей (карантинен срок 3 дни).
Листоминиращи мухи по зеленчуци
Разрешени за употреба са следните препарати: вазтак нов 100ЕК – 30 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка при домати и фасул срещу възрастните мухи (карантинен срок за фасул и домати 7 дни), вертимек 018ЕК – 100 мл/дка при домати на открито и в оранжерии (карантинен срок 3 дни), ланат 25ВП – 80-100 г/дка за домати, пипер, марули, спанак в оранжерии и на полето (карантинен срок за марули, спанак в оранжерии, пипер – 21 дни, за зелен фасул и зелен грах – 10 дни, за домати, патладжан, краставици и тиквички 7 дни), пикадор 20СЛ – 50 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка при домати и краставици в началото на летежа на мухите (карантинен срок 7 дни). Забранена е употребата преди цъфтежа на културите, отглеждани на открито. Синейс 480СК – 25-30 мл/дка за домати и пипер на открито, 25-112 мл/дка за домати в оранжерии, 25-75 мл/дка за пипер в оранжерии. Карантинен срок 3 дни.
Калифорнийски трипс - синейс 480СК –10-37,5 мл/дка при домати в оранжерии (20-25 мл от препарата в 100 л вода с работен разтвор 50-150 л/дка, 10-25 мл/дка за патладжан и краставици в оранжерии (20-25 мл от препарат в 100 л вода с работен разтвор 50-150 л/дка). Карантинен срок 3 дни). Ланат 25ВП – 80-100 г/дка при домати, патладжани, краставици и тиквички, зелен фасул и зелен грах в оранжерии и на открито (карантинен срок за пипер в оранжерии 21 дни, за зелен фасул и грах 10 дни, за домати патладжан, краставици и тиквички 7 дни, за дини и пъпеши на открито 14 дни).
 
Изпрати Изпрати на приятел [назад] 
 
 
 
 
 « предишно  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вашето име:*  
Вашият e-mail:*  
Въвдете антиспам кода:*
Вашето мнение:*
  Всички полета са задължителни!
 


 
Всички права запазени GRADINAR.net  2009 - 2017