ГРАДИНАР - всичко за градината
21 ноември 2017 г.
АКТУАЛНО
 
/01.06.2017 г./ Преглеждания 568 | Коментари 1
Растителна защита
Календар за месец юни – овощни видове
 
Семкови овощни видове. През месец юни ябълките и крушите са със засилено развитие. Появява се нов прираст, младите завръзи започват да наедряват. При опасност от нови заразявания през този месец, следцъфтежните пръскания срещу струпясваните продължават. Пръска се през 10-14 дни. През месец юни по някои сортове ябълки може да се появи и брашнеста мана. В такъв случай прилагайте следните одобрени и за двете болести препарати: болеро 12ЕК – 60 мл/дка (карантинен срок 14 дни), луна експирианс – 20-75 мл/дка (карантинен срок 14 дни), шавит Ф72ВДГ – 200 г/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 20 дни), флинт макс 75ВГ – 20 г/дка (карантинен срок 14 дни).
За струпясването са разрешени за употреба следните препарати: дифензон 25СК – 20 мл/дка с работен разтвор 30-100 л/дка (карантинен срок 21 дни). Максимален брой пръскания през вегетацията 4 с интервал 10-14 дни. Каптан 50ВП – 200 г/дка (прилага се до големина на плода „лешник”. Карантинният му срок е 60 дни. Манфил 75ВГ – 320 г/дка (прилага се само при ябълка). Карантинен срок 35 дни. Мерпан 80ВДГ – 150 г/дка до големина на плода „лешник” (карантинен срок 60 дни), силит 40СК – 160 мл/дка (карантинен срок 60 дни), тирам 80ВГ – 300 г/дка (карантинен срок 21 дни), фабан – 120 мл/дка с работен разтвор 40-150 л/дка (карантинен срок 56 дни), фолпан 80ВДГ – 150 г/дка (карантинен срок 20 дни), фонтелис СК–75 мл/дка (карантинен срок 21 дни). Максимален брой приложениия през вегетацията 2 през 10-14 дни. Купроксат ФЛО – 300 мл/дка (при ябълки до фаза „миши уши”). Карантинен срок 14 дни. При крушите е разрешена минимална употреба – 300 г/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 14 дни).
При ябълките срещу брашнестата мана са разрешени и следните препарати: кумулус ДФ (водно разтворима сяра – 600-900 г/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 20 дни), топсин М70ВДГ – 120 г/дка (карантинен срок за ябълки 3 дни), байфидан 250ЕК – 15 мл (карантинен срок 7 дни), систан екозом ЕВ – 60-185 мл/дка (карантинен срок за ябълки и круши 14 дни).

Неприятели
Ябълков плодов червей. У нас в години с нормални метеорологични условия първото пръскане срещу ябълковия плодов червей, обикновено се провежда в началото на юни. Пръска се, когато младите плодчета са достигнали големината на едър лешник, когато по тях се откриват пресни вгризвания на излюпените гъсенички и също така по горната страна на листата се забелязват яйца във фаза на развитие „черна главичка” (фазата непосредствено преди излюпването на гъсеничката).
Разрешени за употреба препарати за ябълковия плодов червей са: вазтак нов 100 ЕК – 12,5 мл/дка (карантинен срок 7 дни), волиам тарго 063СК – одобрен и за червения овощен акар – 75 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 28 дни), децис 2,5 ЕК – 30 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 7 дни), дека ЕК – 30 мл/дка (карантинен срок 3 дни), димилин 25ВП – 40 г/дка с работен разтвор 100 л/дка (растежен регулатор, който действа на хитиновия обмен на ларвите и стерилизиращо на яйцата и възрастните. Карантинният му срок е 30 дни. Дурсбан 4ЕК – 150 -187 мл/дка с работен разтвор 100-150 л/дка (карантинен срок 21 дни), ефциперметрин 10ЕК – 30 мл/дка (карантинен срок 14 дни), калипсо 480СК – 20-25 мл/дка за 100 л вода (карантинен срок 14 дни), карате експрес ВГ - 60 – 100 л/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 7 дни), кораген 20СК -10-20 мл/дка (карантинен срок 14 дни), протеус 0-ТЕК – 50-60 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 7 дни), ранер 240СК – 40 мл/дка. Двукратно третиране през 14 дни (карантинен срок 14 дни), синейс 480СК – 30-43,7 мл/дка (20-30 мл от препарата в 100 л вода с работен разтвор 100-125 л/дка). Карантинен срок 7 дни. Суми алфа 5ЕК – 20 мл за 100 л вода (карантинен срок 14 дни), суперсект екстра – 15 мл за 100 л вода (карантинен срок 7 дни), фюри 10ЕК – 12,5 мл за 100 л вода (карантинен срок 21 дни), нексид 015КС – 30 мл/дка (карантинен срок 7 дни).
След 8-12 дни се прави второ пръскане (към средата на юни). По-нататък, при установяване засилен летеж на пеперуди се провежда и трето пръскане (към края на месеца).
Пръсканията срещу ябълковия плодов черевй трябва да бъдат съобразени с неговото развитите, което се влияе силно от метеорологичните условия през сезона и климатичните особености на отделните райони на страната. Възможност за правилно определяне моментите на пръсканията дава използването на феромонови уловки за този неприятел, с които може да проследите динамиката на летежа на пеперудите. Пръска се при установяване масов летеж на пеперуди, което съвпада с началото на излюпването на гъсеничките.
Необходимата информация за сроковете и броя на пръсканията срещу ябълковия плодов червей и струпясването по ябълките можете да потърсите от съответните агрономически служби.
При крушите при установяване на засилено нападение от крушовата листна бълха пръскането направете с препаратите: вазтак нов 100 ЕК – 20 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 7 дни), дека ЕК – 75 мл/дка (карантинен срок 3 дни), децис 2,5ЕК – 30 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 7 дни), децис 100ЕК – 12,25 мл/дка (карантинен срок 7 дни), карате експрес – 80-140 г/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 7 дни), масай ВП – 25 г/дка (карантинен срок 21 дни), протеус 0-ТЕК – 50-60 мл/дка (карантинен срок 7 дни), синейс 480СК – 30-43,7 мл/дка (30-35 мл от препарата в 100 л вода с работен разтвор 100-125 л/дка Карантинен срок 7 дни. Суми алфа 5ЕК – 30 мл/дка (карантинен срок 14 дни).
През първата половина на месец юни у нас обикновено се провежда и първото пръскане срещу калифорнийската щитоносна въшка. Пръске се при масово раждане на ларвите, които излизат изпод майчиния щит и се разпълзяват по кората и листата на клонките. Разрешени препарати са: Би-58 – 200 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 21 дни), дека ЕК – 50-75 мл/дка (карантинен срок 3 дни), дурсбан 4ЕК – 150-187 мл/дка с работен разтвор 100-150 мл/дка (карантинен срок 21 дни), карате експрес ВГ – 100-160 г/дка (карантинен срок 7 дни), пиринекс 48ЕК – 150 мл/дка с работен разтвор 100 мл/дка (карантинен срок 28 дни), ловенто 100ЕК – 120-150 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 21 дни).
Препаратите, прилагани срещу ябълковия плодов червей и калифорнийската щитоносна въшка имат широк спектър на действие и засягат и редица други неприятели, появили се по това време.

Костилкови овощни видове
При опасност от развитите на ранното кафяво гниене прилагайте следните препарати: луна експирианс – 63-75 мл/дка при кайсия, праскова, нектарина и череша (карантинен срок 3-7 дни), делан 700ВГ – 50 г/дка при кайсия (карантинен срок 20 дни), тирам 80ВГ – 300 г/дка на 100 л вода при череша и кайсия (карантинен срок 21 дни), топсин М70ВДГ – 120 г/дка за кайсия (карантинен срок 3 дни), хорус 50ВГ – 45 г/дка с работен разтвор 100 л/дка при кйсия и праскова (карантинен срок за кайсии 21 дни, за праскови – 28 дни), пролектус 50ВГ – 80 г/дка с работен разтвор 50-100 л/дка при праскова и нектарина (карантинен срок 1 ден). Максимален брой пръскания през вегетационния период 3 през 7-14 дни. Систан екозом ЕВ – 65-200 мл/дка при сливи и кайсии (карантинен срок 7 дни).
При бадема срещу струпясването третирането направете с топсин М70ВДГ – 100 г/дка (карантинен срок 14 дни).
Брашнеста мана по праскова, кайсия, нектарина, череша и слива. Разрешени за употреба прапарати са: систан екозом ЕВ – 65-200 мл/дка (карантинен срок 7 дни), луна експирианс – 50 мл/дка (карантинен срок 3-7 дни).

Неприятели
Срещу източния плодов червей и прасковения клонков молец (анарзия) прасковите и кайсиите се пръскат при установяване на пресни вгризвания на гъсенички в младите плодчета.
Разрешени за употреба препаратите са: авант 150ЕК – 33,3 мл/дка със 100 литра вода (карантинен срок 7 дни), вазтак нов 100ЕК – 12,5 мл/дка (карантинен срок 7 дни), дека ЕК – 50-70 мл/дка (карантинен срок 3 дни), децис 2,5ЕК – 40 мл/дка (карантинен срок 7 дни), димилин 25ВП – 40 г/дка (карантинен срок 30 дни), дурсбан 4ЕК – 150-200 мл/дка с работен разтвор 100-150 л/дка (карантинен срок 21 дни), карате експрес ВГ – 100-120 г/дка (карантинен срок 7 дни), лузиндо 40ВГ – 25 г/дка (карантинен срок 14 дни), ранер 240СК – 30 мл/дка (карантинен срок 14 дни), суми алфа 5ЕК – 20 мл/дка (карантинен срок 14 дни).
Сливов плодов червей
Летежът на пеперудите от първото поколение започва към края на месец май и продължава до края на юни. Пеперудите снасят яйцата си по младите плодчета, рядко по листата. Динамиката на летежа на пеперудите се проследява с помощта на феромонови уловки. Пръска се при улов на пеперуди над 2-3 броя на уловка на седмица и 1-1,5% пресни вгризвания на гъсенички в плодчетата. Обикновено у нас през този месец се провеждат 1-2 пръскания. Третира се със същите препарати, както при ябълковия плодов червей.
Сливова щитоносна въшка
Раждането на ларвите продължава и през юни. През този месец се пръска отново. Разрешени препарати са: Би-58 – 100 мл/дка в 100 л/вода (карантинен срок 21 дни), вазтак нов 100ЕК – 12 мл/дка (карантинен срок 7 дни), децис 2,5ЕК – 40 мл/дка (карантинен срок 7 дни), дека ЕК – 40 мл/дка (карантинен срок 3 дни), дурсбан 4ЕК – 150-200 мл/дка с работен разтовр 100-150 л/дка (карантинен срок 21 дни), карате експрес ВГ – 100-160 г/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 7 дни), пиринекс 480СК – 150 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 28 дни), мовенто 100СК – 120 - 150 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 21 дни).
Черешова муха
У нас обикновено срещу този неприятел черешите не се пръскат. През месец юни се провеждат пръскания при средноранните и късните сортове череши и вишни. Появата на мухи и динамиката на летежа се проследяват с помощта на бели лепливи уловки, закачени по дърветата. Пръскането трябва да засегне мухите преди да снесат яйцата си в плодовете. Пръска се, когато плодовете започнат да зазряват и леко се обагрят в характерното за сорта оцветяване, но преди да омекнат. Тогава те привличат мухите да снесат яйцата по тях. При средно ранните сортове череши обикновено се прави едно пръскане, при късните – две пръскания през 8-10 дни. Разрешени препарати срещу черешовата муха са: вазтак нов 100ЕК – 15 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 7 дни), децис 2,5ЕК – 30 мл/дка (карантинен срок 7 дни), децис 100ЕК – 10-17,5 мл/дка (карантинен срок 7 дни), карате експрес ВГ – 60-100 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 7 дни), калипсо 480СК – 20 мл/дка (карантинен срок 14 дни), нексид 015КС – 30 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 7 дни), фюри 10ЕК – 12,5 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 21 дни).
 
Изпрати Изпрати на приятел [назад] 
 
 
 
 
 « предишно следващо » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коментари От: Гана Баръмова  14:43  четвъртък, 27 юли 2017 г.Докладвай обиден коментар 
Получих много полезна за мен информация.Благодаря.
 
 
Вашето име:*  
Вашият e-mail:*  
Въвдете антиспам кода:*
Вашето мнение:*
  Всички полета са задължителни!
 


 
Всички права запазени GRADINAR.net  2009 - 2017